Back to top

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

Des de Cocina y Nutrición, S.L. ens comprometem a assegurar que la seua informació personal es trobe protegida i no s’utilitze de forma indeguda. En este document expliquem qui és el responsable de tractament, amb quina finalitat es va a tractar la seua informació personal, la legitimació per al tractament, com la demanem, per què la demanem, com la utilitzem, els drets que li assistixen i també s’expliquen els processos que hem disposat per a protegir la seua privacitat. Al facilitar-nos la seua informació personal i utilitzar els nostres llocs web, entenem que ha llegit i comprés els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen. Cocina y Nutrición, S.L. assumix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacionals i europea, i té l’objectiu de tractar les seues dades de manera lícita, lleial i transparent.

ÀMBIT D´ APLICACIÓ

Este document és d’aplicació a totes les dades arreplegats per COCINA Y NUTRICIÓN, S.L.

CONSIDERACIONS A TINDRE EN COMPTE

QUI ÉS RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

La definició de responsable de tractament ve descrita en el Reglament General de Protecció de dades, i és la següent:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O «RESPONSABLE»

La persona física o jurídica, autoritat pública, servici o un altre organisme que, només o junt amb altres, determine els fins i mitjans del tractament. Cuina i Nutrició, S.L. es la responsable dels tractaments de la informació personal que realitzen dels seus clients. Si té qualsevol tipus de consulta, comentari o inquietud, o si desitja realitzar algun suggeriment sobre com usem la informació personal, pot enviar un correu a l’adreça de correu: info@elipsu.com

INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA

  • La seua denominació social és: COCINA Y NUTRICIÓN, S.L.
  • El seu CIF es: B-98537590
  • El seu domicili social està en: C/ ISAAC PERAL, 26 DAVALL, 46024 DE VALÈNCIA
  • Inscrita en el registre mercantil de València, Tom 9632, Llibre 6914, Full V-154019 Inscripció 1a.

COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

  • Telèfon: 96 332 78 93
  • Email: info@elipsu.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Cocina y Nutrición, S.L. es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzen a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

AMB QUÈ FINALITAT DEMANEM LA SEUA INFORMACIÓ PERSONAL?

La raó principal per la que demanem la seua informació personal és per a facilitar i millorar el servici, que vosté com a client espera de nosaltres. Demanem la seua informació personal per a gestionar les seues compres, comandes o sol·licituds que ens realitza, bé siga en la nostra seu o a través de les nostres pàgines web o aplicacions, per telèfon o en algun formulari en paper.
A continuació, incloem les principals finalitats que hem identificat:
– Compliment d’obligacions legals, incloent, sense ànim limitador, la Llei 10/2010 de Prevenció de blanqueig de capitals.
– Gestió de la contractació de productes o servicis oferits, incloent venda a distància i gestió d’enviaments i devolucions.
– Crear i gestionar un compte personal amb registre únic perquè siga utilitzat en l’adquisició de productes i servicis oferits en qualsevol web de Cocina y Nutrición, S.L.
– Canalitzar les sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions de clients per a la seua gestió i resolució.
– Enquestes per a millorar els nostres servicis.
– Estudis de mercat i prospecció comercial, informes d’hàbits de consum, dades estadístiques i tendències del mercat, amb l’objecte d’oferir-li productes i servicis que puguen resultar del seu interés.
– Realitzar perfils i anàlisi sobre el comportament dels nostres clients a l’usar les nostres webs o aplicacions, però només si vosté ens presta el seu consentiment.
– Mantindre-li informat, sobre els nostres últims productes, ofertes, oportunitats, etc. Els canals que utilitzem habitualment són: correu electrònic, correu postal, telèfon, SMS, missatge Push, però només si vosté ens presta el seu consentiment.
– Captura d’imatges de persones per motius de seguretat i ajuda en els plans d’emergència i evacuació.
– Gestió per a la devolució de l’IVA per compres de turistes no residents en la Comunitat Europea.
– Gestió de selecció de personal.

COM ARREPLEGUEM INFORMACIÓ PERSONAL SOBRE VOSTÉ?

Arrepleguem informació personal sobre vosté per diferents mitjans, en alguns casos vosté contactarà amb nosaltres per a compartir la seua informació personal, i en altres casos nosaltres arrepleguem les seues dades personals usant altres mitjans. A continuació, li explicarem les diferents formes per les quals arrepleguem informació personal sobre vosté i alguns exemples en què utilitzem la dita informació.

INFORMACIÓ QUE VOSTÉ ENS FACILITA

Demanem informació personal que vosté ens facilita a través d’algunes de les web de Cocina y Nutrición, S.L., correu electrònic, telèfon mòbil, quan contracta un servici, quan farcida un formulari, o altres. En tot cas, en el moment de l’arreplega se li informarà del responsable del tractament, la finalitat del mateix, els destinataris de la informació, així com la forma d’exercir els drets que li atorga la legislació vigent en protecció de dades. Generalment, la informació personal que vosté ens facilita són: nom i cognoms, domicili, DNI, data de naixement, correu electrònic, telèfon de contacte i dades de pagament. En casos molt particulars, i depenent de la finalitat i ús previst de les seues dades, es podran demanar dades de característiques personals, acadèmics i professionals, detalls d’ocupació, informació comercial, circumstàncies socials, econòmica i d’assegurances, transferències de béns i servicis.

INFORMACIÓ QUE ARREPLEGUEM DE LES SEUES VISITES A LES NOSTRES WEBS

Arrepleguem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten les nostres webs, ja siga perquè vosté ens facilite la dita informació de forma activa o es trobe simplement navegant en les nostres webs. La informació que arrepleguem inclou la direcció del protocol d’Internet (IP) del dispositiu que està usant, el programa de navegació que utilitza, el seu sistema operatiu, la data i hora de l’accés, la direcció d’Internet de la web per la qual va accedir a les nostres webs i també informació sobre com utilitza les nostres webs. Esta informació la utilitzem per a saber el temps de càrrega de les nostres webs, com s’utilitzen, el nombre de visites a les diferents seccions i el tipus d’informació que més atrau als visitants. També ajuda a identificar si la web funciona correctament, i si detectem fallades o errors en el funcionament, solucionar-los i millorar el rendiment de les nostres webs, per a poder oferir un millor servici a tots els usuaris. Esta informació es demana a través de cookies, per a més informació consulte la política de cookies que podrà localitzar en cada una de les webs de Cocina y Nutrición, S.L.

XARXES SOCIALS

Cada vegada és més freqüent l’ús de les xarxes socials i en este sentit Cocina y Nutrición, S.L. està present en la majoria d’elles, i és una altra forma de contactar amb vosté.
La informació que demanem per mitjà de les xarxes socials a vegades inclou informació personal que es troba disponible online i per al públic. Sempre ens assegurem de que tota la informació que utilitzem es troba atribuïda a la seua font de forma correcta o es fa anònima. És probable que estes xarxes socials tinguen les seues pròpies polítiques de privacitat, per mitjà de les quals li explicaran com utilitzen i compartixen la seua informació personal. Li recomanem revisar detingudament les polítiques de privacitat abans d’utilitzar estes xarxes socials per a estar segur que està conforme amb la forma en què la seua informació personal es recopila i compartix.

TELÈFON MÒBIL

Al fer ús de les APPs, de Cocina y Nutrición, S.L. disposen d’una ferramenta de geolocalización la principal finalitat del qual és conéixer la seua ubicació per a mostrar-li l’establiment més pròxim a la seua ubicació. Tindre activada la funció de geolocalización del dispositiu mòbil li permet beneficiar-se de totes les funcionalitats de les Aplicacions. Este servici de geolocalización no serà utilitzat per a facilitar la seua ubicació a tercers, excepte imperatiu legal. La majoria de dispositius mòbils proporcionen als usuaris la possibilitat de desactivar els servicis de localització. El més probable és que la dita possibilitat es trobe en el menú de configuració del dispositiu. Si té dubtes sobre com desactivar els servicis de localització del seu dispositiu, li recomanem que es pose en contacte amb el seu operador de servicis mòbils o amb el fabricant del seu dispositiu.

QUIN ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ PERSONAL?

Per al tractament de la seua informació personal ens basem en la legitimació per diversos motius:
– Per al compliment d’un contracte y/o relació comercial.
– Per al compliment de distintes obligacions legals.
– Per interés legítim, per exemple, per motius de seguretat, prevenció del frau, per a millorar els nostres servicis i productes a través d’estudis de mercat, o per a gestionar les sol·licituds, consultes o possibles reclamacions que pogueren sorgir.
– Amb el seu consentiment, per exemple, per a l’enviament d’ofertes personalitzades des de Cocina y Nutrición, S.L. o alguna de les seues pàgines web.

A QUI PODEM COMUNICAR LA SEUA INFORMACIÓ PERSONAL?

Si vosté ens ha donat el seu consentiment, la informació que ens facilita serà comunicada a Cocina y Nutrición, S.L., per a tractar-la amb les finalitats descrites anteriorment. No totes les finalitats descrites comporten una cessió de dades.
En alguns casos, és necessari que comuniquem la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per a poder prestar-li el servici sol·licitat, com a bancs, entitats financeres o de missatgeria.
Així mateix, hi ha empreses que ens presten un altre tipus de servicis com són: tecnologia de la informació (emmagatzemament i processament de la informació) , servicis de seguretat, servicis financers, servicis d’auditoria, etc.
Estes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per a dur a terme els dits servicis. Se’ls exigix que mantinguen en confidencialitat la seua informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat.
En tots els casos, Cocina y Nutrición, S.L. assumix la responsabilitat per la informació personal que ens facilite, i sol·licitem a aquelles empreses amb què compartim la seua informació personal que apliquen el mateix grau de protecció de la informació que nosaltres.
Així mateix, la seua informació personal estarà a disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL

La informació personal que demanem residix a Espanya. En certs casos, es contracten servicis en mode cloud computing, hostings en tercers països, realitzant-se transferències internacionals de dades. En estos casos, s’adopten les garanties adequades per a protegir la seua informació respecte de les quals pot obtindre informació addicional dirigint-se per escrit a: info\@elipsu.com

ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS

En el cas que subministrem enllaços a llocs web que no són operats ni controlats per Cocina y Nutrición, S.L., serà puntualment informat ja que Cocina y Nutrición, S.L. no disposa de cap control sobre els dits llocs ni tampoc és responsable pel contingut dels mateixos, tampoc té control sobre la forma en què tercers demanen i usen la seua informació personal ni són responsables ni oferixen cap declaració sobre els llocs web de tercers. Segurament estos llocs web disposen de les seues pròpies polítiques de privacitat, per mitjà de les quals li explicaran com utilitzen i compartixen la seua informació personal. Li recomanem revisar detingudament les polítiques de privacitat abans d’utilitzar estos llocs web per a estar segur que es troba conforme amb la forma en què la seua informació personal es recopila i compartix.

PER QUANT TEMPS EMMAGATZEMEM LA SEUA INFORMACIÓ PERSONAL?

Només emmagatzemem la seua informació personal en la mesura que la necessitem a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per la qual va ser demanada, i segons la base jurídica del tractament de la mateixa de conformitat amb la llei aplicable. Mantindrem la seua informació personal mentres existisca una relació contractual y/o comercial amb vosté, o mentres vosté no exercisca el seu dret de supressió y/o limitació del tractament de les seues dades.
En estos casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentres puga ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o puga derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que haja de ser atesa i per a la qual cosa siga necessària la seua recuperació.

COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

La normativa de protecció de dades permet que pugues exercir davant del responsable del tractament els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades.
Estos drets es caracteritzen pel següent:
– El seu exercici és gratuït
– Si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives (per exemple, caràcter repetitiu) el responsable podrà:
– Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats.
– Negar-se a actuar.
– Les sol·licituds han de respondre’s en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini altres dos mesos més.
– El responsable està obligat a informar-li sobre els mitjans per a exercitar estos drets. Estos mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar este dret pel sol motiu que opte per un altre mitjà.
– Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per estos mitjans quan siga possible, llevat que l’interessat sol·licite que siga d’una altra manera.
– Si el responsable no dóna curs a la sol·licitud, informarà a tot tardar en un mes, de les raons de la seua no actuació i la possibilitat de reclamar davant d’una Autoritat de Control.
– Pot exercir els drets directament o per mitjà del seu representant legal.
– Hi ha la possibilitat que l’encarregat siga qui atenga la seua sol·licitud per compte del responsable si ambdós ho han establit en el contracte o acte jurídic que els vincule.

DRET D’ACCÉS
El dret d’accés admet que puga dirigir-se al responsable del tractament per a conéixer si està tractant o no les seues dades de caràcter personal.

Sol·licite el formulari per mitjà d’email: info@elipsu.com, per mitjà de crida al nostre telèfon abans indicat o a través de correu postal a la seu de l’empresa.

DRET DE RECTIFICACIÓ
El dret de rectificació admet que podrà obtindre la rectificació de les teues dades personals que siguen inexactes sense dilació indeguda del responsable del tractament. Tenint en compte els fins del tractament, té dret que es completen les dades personals que siguen incomplets, inclusivament per mitjà d’una declaració addicional. En la seua sol·licitud haurà d’indicar a quines dades es referix i la correcció que cal realitzar. A més, quan siga necessari, haurà d’acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que justifique la inexactitud o el caràcter incomplet dels teus dades.

Sol·licite el formulari per mitjà d’email: info@elipsu.com, per mitjà de crida al nostre telèfon abans indicat o a través de correu postal a la seu de l’empresa.

DRET D’OPOSICIÓ
El dret d’oposició, com el seu nom indica, suposa que es pot oposar que el responsable realitze un tractament de les dades personals en els supòsits següents:
– Quan siguen objecte de tractament basat en una missió d’interés públic o en l’interés legítim, inclòs l’elaboració de perfils.
– Quan el tractament tinga com a finalitat el màrqueting directe, inclosa també l’elaboració de perfils anteriorment citada.

Sol·licite el formulari per mitjà d’email: info@elipsu.com, per mitjà de crida al nostre telèfon abans indicat o a través de correu postal a la seu de l’empresa.

DRET DE SUPRESSIÓ
El dret de supressió es podrà exercitar davant del responsable sol·licitant la supressió de les seues dades de caràcter personal quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:
– Si les seues dades personals ja no ses necessaris en relació amb els fins per als que van ser arreplegats o tractats d’una altra manera.
– Si el tractament de les seues dades personals s’ha basat en el consentiment que va prestar al responsable, i retira el mateix, sempre que l’esmentat tractament no es base en una altra causa que ho legitime.
– El tractament del responsable es fonamentava en l’interés legítim o en el compliment d’una missió d’interés públic, i no han prevalgut altres motius per a legitimar el tractament dels teus dades.
– A què les seues dades personals siguen objecte de màrqueting directe, incloent l’elaboració perfils relacionada amb l’esmentada màrqueting.
– Si les seues dades personals han sigut tractats il·lícitament.
No obstant això, este dret no és il·limitat, de tal forma que pot ser factible no procedir a la supressió quan el tractament siga necessari per a l’exercici de la llibertat d’expressió i informació, per al compliment d’una obligació legal, per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable, per raons d’interés públic, en l’àmbit de la salut pública, amb fins d’arxiu d’interés públic, fins d’investigació científica o històrica o fins estadístics, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
El responsable del tractament estarà obligat a bloquejar les dades quan procedisca a la seua rectificació o supressió.
El bloqueig de les dades consistix en la identificació i reserva dels mateixos, adoptant mesures tècniques i organitzatives, per a impedir el seu tractament, incloent la seua visualització, excepte per a la posada a disposició de les dades als jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció de les mateixes.
Transcorregut eixe termini haurà de procedir-se a la destrucció dels dades.

Sol·licite el formulari per mitjà d’email: info@elipsu.com, per mitjà de crida al nostre telèfon abans indicat o a través de correu postal a la seu de l’empresa.

DRET A LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT
Este nou dret consistix en el fet que obtindre la limitació del tractament de les seues dades que realitza el responsable, si bé el seu exercici presenta dos vessants:
Pot sol·licitar la suspensió del tractament de les seues dades:
– Quan impugne l’exactitud de les seues dades personals, durant un termini que permeta al responsable la seua verificació.
– Quan s’haja oposat al tractament de les seues dades personals que el responsable realitza basant-se en l’interés legítim o missió d’interés públic, mentres aquell verifica si estos motius prevalen sobre els teus.
Sol·licitar al responsable la conservació les seues dades:
– Quan el tractament siga il·lícit i s’ha oposat a la supressió de les seues dades i en el seu lloc sol·licita la limitació del seu ús.
– Quan el responsable ja no necessite les dades personals per als fins del tractament, però l’interessat els necessite per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Sol·licite el formulari per mitjà d’email: info@elipsu.com, per mitjà de crida al nostre telèfon abans indicat o a través de correu postal a la seu de l’empresa.

DRET A LA PORTABILITAT
La finalitat d’este nou dret és reforçar encara més el control de les seues dades personals, de manera que quan el tractament s’efectue per mitjans automatitzats, reba les seues dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, i puga transmetre’ls a un altre responsable del tractament, sempre que el tractament es legitime basant-se en el consentiment o en el marc de l’execució d’un contracte.
No obstant això, este dret, per la seua mateixa naturalesa, no es pot aplicar quan el tractament siga necessari per al compliment d’una missió d’interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable.

Sol·licite el formulari per mitjà d’email: info@elipsu.com, per mitjà de crida al nostre telèfon abans indicat o a través de correu postal a la seu de l’empresa.

ON POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

Per a poder exercir les seues drets Cocina y Nutrición, S.L. posa a la seua disposició els mitjans següents:
– Per mitjà de sol·licitud escrita i firmada dirigida a COCINA Y NUTRICIÓN, S.L., C/ ISAAC PERAL, 26 DAVALL, 46024 – VALÈNCIA, Ref. L.O.P.D., havent d’adjuntar fotocòpia del DNI o document que acredite la identitat del sol·licitant.
– Enviant formulari omplit i firmat junt amb una fotocòpia y/o còpia escanejada del DNI o document que acredite la identitat del sol·licitant a l’adreça de correu electrònic info@elipsu.com .
– Cridant al telèfon 96 332 78 93.
– En la seu de l’empresa o alguna de les seues delegacions.
Vosté podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no estiga satisfet amb la resposta de l’exercici dels seus drets, per a més detall pot consultar la web www.agpd.es

COM PROTEGIM LA SEUA INFORMACIÓ PERSONAL?

Ens comprometem a protegir la seua informació personal. Utilitzem les mesures tècniques i organitzatives adequades, amb la finalitat de protegir la seua informació personal i la seua privacitat i revisem les dites mesures periòdicament. Protegim la seua informació personal per mitjà de l’ús d’una combinació de controls de seguretat tant físics com informàtics o lògics, inclús controls d’accés que restringixen i administren la forma en què la seua informació personal i les seues dades personals són processats, administrats i gestionats. També ens assegurem de que els nostres empleats es troben degudament capacitats per a protegir la seua informació personal. Els nostres procediments indiquen que és possible que li sol·licitem prova d’identitat abans de compartir la seua informació personal amb vosté.
D’acord amb la nostra garantia de seguretat i confidencialitat, estem especialment interessats a oferir-li el més alt nivell de seguretat i protegir la confidencialitat de la informació personal que ens aporta. Per això, les transaccions comercials són realitzades en un entorn de servidor segur baix protocol SSL (Secure Socket Layer).
Si en algun moment té problemes per a accedir a alguna part de la nostra web, es pot deure al model o versió del seu navegador o a la configuració de les opcions del mateix. Si necessita que li ajudem a trobar la solució o si té algun dubte respecte al funcionament del nostre sistema de compra, cride’ns al 96 332 78 93. Estarem encantats d’atendre-li.
Internet és un mitjà que possibilita el realitzar transaccions comercials a través de la xarxa. Per això, una de les principals preocupacions per part dels usuaris que utilitzen internet és la seguretat de les dades en la xarxa.
Com a transacció de Comerç Electrònic s’entén tot el procés de realització d’un acord comercial incloent el contacte entre dues parts: client i empresa.
Els aspectes que deu de reunir tota transacció comercial han de ser:
– L’autenticació que ens garantix la personalitat jurídica o física amb la que ens comuniquem.
– La Integritat, és a dir, que el contingut de la comunicació entre les dos parts no pot ser modificat.
– La Confidencialitat, que consistix en la garantia que ningú no autoritzat puga conéixer el contingut de la comunicació.

ES TRACTEN DADES DE MENORS?

Les pàgines web de Cocina y Nutrición, S.L., les aplicacions i els productes normalment no estan dirigits als menors d’edat. No demanem informació personal alguna de menors deliberadament, si no és amb l’autorització del pare/mare o tutor.
Si vosté és menor d’edat, per favor no intente registrar-se com a usuari dels nostres llocs web, aplicacions o productes. Si descobrim que per error hem obtingut informació personal d’un menor, eliminarem la dita informació com més prompte millor.

QUÈ PRECAUCIONS CAL TINDRE EN COMPTE?

Estes són algunes de les precaucions que aconsellem deuen de prendre els nostres clients:
– No facilitar a ningú l’usuari, ni la contrasenya.
– No apuntar-la en llocs de fàcil accés: ordinador, agenda, etc.
– Utilitzar sempre el nostre sistema de seguretat SSL.
– Desconnectar sempre la sessió del navegador amb posterioritat d’haver accedit a una zona de seguretat o d’haver introduït al sistema l’usuari o contrasenya.
– Modificacions a la present informació de protecció de dades.

Revisarem i actualitzarem la informació de protecció de dades quan es produïsquen modificacions en la legislació o en algun dels procediments de tractament de la seua informació personal.

Esta informació de protecció de dades va ser revisada i actualitzada per última vegada A l’Octubre de 2020.